Kontrast: Wyświetl wersję podstawową stronyWyświetl wersję kontrastową strony
Czcionka: Ustaw normalny rozmiar czcionkiUstaw średni rozmiar czcionkiUstaw duży rozmiar czcionki
Odstępy: odstepy-literyodstepy-wiersze

Miejska Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

Działająca na terenie Lublińca Miejska Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych podejmuje się różnych zadań w obszarze używania alkoholu. Ważnym elementem tej pracy na rzecz społeczności lokalnej są działania motywujące do wprowadzania zmian w tym zakresie.

Postępowanie to prowadzone jest w stosunku do osób, które alkoholu używają w sposób przynoszący osobiste straty, jak również wobec tych, którzy zostali uwikłani w sposób pośredni poprzez życiowe więzi.

Przybiera to charakter towarzyszenia w zdobywaniu motywacji do nabywania umiejętności samopomocowych i szukania wsparcia potrzebnego do zmiany zachowania. Aby taka interwencja mogła przynieść oczekiwany efekt, wymagana jest długoterminowa praca oraz podejście bazujące na wiedzy i doświadczeniu członków komisji.

Zadanie to jest wymagające tym bardziej, że część osób zaproszonych na rozmowę, nie widzi początkowo żadnego powodu, aby zmieniać cokolwiek w swoim wzorze picia. Inni odczuwają już negatywne konsekwencje, ale nie potrafią podjąć radykalnych działań lub nie wiedzą, co zrobić w tym zakresie.

Otoczenie zaś niejednokrotnie upraszcza ten problem oczekując radykalnego zaprzestania picia, jako jedynego sposobu rozwiązania trudnej sytuacji. Każda zmiana musi być procesem rozwojowym, a dojście do rozwiązania wymaga czasu i jest sprawą osobistej gotowości klienta.

W trakcie spotkań, działania nastawione są na ułatwienie podjęcia decyzji o zmianie i mają charakter korygujący. Komisja pośredniczy również w doborze profesjonalnej pomocy terapeutycznej z oferty miasta.

Część osób decyduje się na proces zmiany w trakcie rozmowy z komisją, inni potrzebują bardziej zdecydowanych kroków, np. wdrożenia procedury zobowiązania do podjęcia leczenia.

W każdym wypadku komisja podejmuje się monitorowania zachodzących zmian w funkcjonowaniu osób, które zostały objęte działaniem.

Budujące są sytuacje, kiedy osoby korzystające z pomocy dzielą się osiąganymi sukcesami w zmianie własnego funkcjonowania. Często zdarza się, że wtedy angażują się w działania na rzecz innych, którzy są jeszcze na początku tej drogi.

Nigdy nie jest za późno na podjęcie pracy nad zmianą nawet wtedy, kiedy sytuacja wydaje się beznadziejna, a wcześniej podejmowane działania kończyły się niepowodzeniami.

Zapraszamy do współpracy.

 

Członkowie Komisji

Utworzony: Sobota 26 sierpnia 2023 15:00:00 przez: Łukasz Nowakowski

Ilość wyświetleń: 388

Miejska Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (w MOPSie)

ul. Oświęcimska 30,
42-700 Lubliniec

Skorzystaj z pomocy dla osób dotkniętych problemami PRZEMOCY DOMOWEJ

Jesteśmy tam gdzie jest ktoś w potrzebie

– chory, niepełnosprawny, doznający przemocy, uzależniony, ubogi, niezaradny, w podeszłym wieku, samotny, bezdomny, nieporadny  w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i innych małych czy dużych kryzysach.