Kontrast: Wyświetl wersję podstawową stronyWyświetl wersję kontrastową strony
Czcionka: Ustaw normalny rozmiar czcionkiUstaw średni rozmiar czcionkiUstaw duży rozmiar czcionki
Odstępy: odstepy-literyodstepy-wiersze
„Złota Rączka” dla lublinieckich seniorów!
„Złota Rączka” dla lublinieckich seniorów!
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lublińcu zapraszalublinieckich seniorów potrzebujących pomocy w drobnych naprawach do skorzystania z bezpłatnej usługi „Złotej Rączki” realizowanej w ramach lokalnego programu „Złota Rączka dla lublinieckich Seniorów 65+”. Program skierowany jest dla lublinieckich seniorów w wieku 65 lat i więcej, samotnych (także samotne małżeństwa), którzy na stałe zamieszkują w lokalu, w którym realizowana będzie usługa naprawcza.

14 sierpnia 20232 min.62

Wyprawka szkolna dla uczniów niepełnosprawnych
Wyprawka szkolna dla uczniów niepełnosprawnych
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lublińcu informuje o pomocy dla uczniów niepełnosprawnych w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w ramach „Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym na lata 2023-2025”. Pomoc jest udzielana m.in. na wniosek opiekunów ucznia albo pełnoletniego ucznia, nauczyciela. Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2023/2024 w terminie do 6 października 2023r. Szczegółowe informacje o programie i załączniki znajdują się na stronie internetowej: www.lubliniec.eu zakładka: EDUKACJA/Wyprawka szkolna.

11 sierpnia 20233 min.40

Nowe spojrzenie na temat przemocy domowej – podsumowanie szkolenia z nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej
Nowe spojrzenie na temat przemocy domowej – podsumowanie szkolenia z nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej
W dniu 5 lipca 2023 r. w „LUBITECE” odbyło się seminarium szkoleniowe pt. „Rozwiązywanie problemu przemocy domowej w świetle nowelizacji ustawy o przeciwdziałania przemocy domowej – praca grup diagnostyczno – pomocowych,  oddziaływania wobec osób stosujących przemoc”, które zorganizował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lublińcu wraz z Zespołem Interdyscyplinarnym ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Szkolenie zorganizowane zostało w związku z  nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej, która do dnia 22 czerwca 2023 r. funkcjonowała jako ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

10 lipca 20233 min.65

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 [POPŻ] współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 [POPŻ] współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
PO PŻ przyczyniać się będzie do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego. Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

5 lipca 20233 min.64

Kolejne seminarium szkoleniowe za nami! „PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIOM SPOŁECZNYM W KONTEKŚCIE PRACY Z KLIENTEM W SPEKTRUM AUTYZMU”
Kolejne seminarium szkoleniowe za nami! „PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIOM SPOŁECZNYM W KONTEKŚCIE PRACY Z KLIENTEM W SPEKTRUM AUTYZMU”
W miniony poniedziałek 5 czerwca w „LUBITECE” odbyło się kolejne seminarium szkoleniowe organizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lublińcu i Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Tym razem tematem szkolenia była praca z klientem zmagającym się ze spektrum autyzmu w kontekście profilaktyki i zapobiegania patologiom społecznym.

13 czerwca 20233 min.50

12Następne

Jesteśmy tam gdzie jest ktoś w potrzebie

– chory, niepełnosprawny, doznający przemocy, uzależniony, ubogi, niezaradny, w podeszłym wieku, samotny, bezdomny, nieporadny  w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i innych małych czy dużych kryzysach.